Seminář rozhodčích – Ořechov 3.3.2018

12. 3. 2018

V sobotu 3. 3. 2018 se konal seminář rozhodčích OFS Brno-venkov, kterého se zúčastnilo 46 okresních rozhodčích, členové komise rozhodčích, zástupci STK a disciplinární komise, pozvaní hosté a lektoři.

po prezenci a úvodním slovu předsedy komise rozhodčích OFS Brno-venkov Ladislava Kundeliuse si rozhodčí ověřili své teoretické znalosti u písemného testu, který měli pod dohledem členové komise rozhodčích Ivan Vostrejž a Simon Vejtasa.

Po krátké přestávce následovaly dvě hodinové teoretické přednášky lektorů. Nejdříve vystoupil náš ligový kolega Ondřej Pelikán, který si připravil videoukázky herních situací, zaměřených především na posouzení ofsajdových situací a na zmaření zjevných brankových příležitostí. Po něm pak pravidlový lektor  Zdeněk Hulcký, který představil některé novinky v pravidlech fotbalu.

Seminář rozpůlila hodinová přestávka na oběd následovaná proslovy předsedy STK Ing. Petra Horáka a předsedy DK Mariana Kokeše doplněná prezentací, ve které byly představeny užitečné informace o tom, jak pracovat s internetovou stránkou OFS Brno-venkov a kde najít důležité dokumenty.

V poslední čísti semináře jsme se vrátili zpět k testům a s lektory si vysvětlili některé komplikovanější otázky, které se v testech vyskytly.

Na úplný závěr si vzal slovo předseda výkonného výboru Jan Zycháček, který s přáním mnoha sportovních úspěchu sobotní seminář zakončil.

Fotky ze semináře jsou umístěny ve „fotogalerii“

But if absolutely everything I believe is based https://pro-academic-writers.com/ on some sort of religious faith, then there is no difference between beliefs based on common sense and beliefs based on science