Trenérský kurs – licence „C“

1. 6. 2020
Trenérská rada OFS Brno-venkov, ve spolupráci s GT manažerem p. Schwarzem,  vypisuje školení pro zájemce o trenérskou licenci „C“.
Termín školení, byl stanoven na 4.+5.12.2020, školné za uvedené školení, bylo dle platné metodiky FAČR pro udělování trenérské licence „C“ stanoveno ve výši 800,- Kč.
Přihlašování probíhá centrálně na stránkách FAČR – odkaz níže, kde jsou uvedeny i veškeré informace k vypsanému kursu :
https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu/a7fe91fe-9b50-11ea-8e1b-0b4dd4772661