Trenérský kurs – licence „C“

15. 10. 2018
Trenérská rada MěFS, ve spolupráci s GT manažerem p. Schwarzem,  vypisuje školení pro zájemce o trenérskou licenci „C“.
Termín školení, byl stanoven na  16+17.11.2018, školné za uvedené školení, bylo dle platné metodiky FAČR pro udělování trenérské licence „C“ stanoveno ve výši 1 500,- Kč.
Přihlašování probíhá centrálně na stránkách FAČR – odkaz níže, kde jsou uvedeny i veškeré informace k vypsanému kursu :
https://app.coachmanager.cz/registrace-kurzu/ec5e0e34-a1f5-11e8-bdd5-51c37cbf57c3