Trenérský kurs licence „C“

29. 3. 2016

Třetí a zároveň poslední termín se uskuteční v pátek 8.4.2016 od 16:15 do 20:30 hod v Brně na Vídeňské 9. Náplní kurzu bude přednáška p. Janáse a p. Víchy z FC Zbrojovky Brno.

Trenérská rada bude organizovat v termínu 11.3.2016 v 16,30, v zasedací místnosti haly Morenda, Brno, Vídeňská 9 (teoretická část), kurs pro zájemce o trenérskou licenci „C“ a doškolovací kurs pro trenéry, kterým skončila platnost licence ke dni 31.12.2015, nebo dříve a podali řádnou přihlášku na doškolení v roce 2015, jedná se o následující držitele trenérského průkazu licence „C“ (Karel Hošek, Zdeněk Prokeš, Marek Pruška, Martin Bureš, Aleš Peřina, Antonín Staněk, Jiří Strejcius, Oldřich Kříž, Karel Cholek, Levon Hovhannisjan, Petr Vacula, František Furch, Radim Hanzlík, Jaromír Tlačbaba, Zdeněk Juris, Jaromír Panovský).

19.3.2016 v 8,30 praktická část pro zájemce o trenérskou licenci „C“, místo konání Zastávka u Brna.

Zájemci o novou trenérskou licenci „C“ budou mít ještě povinný třetí termín, který bude dodatečně upřesněn a součástí bude návštěva tréninkové jednotky mládežnického družstva Zbrojovky Brno.

Trenérská rada stanovila školné ve výši 800,- Kč pro nové držitele licence a 450,- Kč na doškolovací kurs. Školné bude vybíráno v hotovosti při prezenci před začátkem kursu.

K vyplněné přihlášce je nutné doložit foto formátu OP, či pas, a stávající trenérský průkaz, licence „C“.

Termín uzávěrky přihlášek na oba kursy, byl stanoven TR do 29.2.2016.

Do kursu pro nové držitele trenérské licence „C“ se přihlásili:

Zdeněk Prokeš, Karel Hošek, Marek Pruška, Michal Plšek, Ondřej Jahoda, Andrea Jahodová, Matouš Svoboda, Dominik Prokeš, Miroslav Gulda, Daniel Liolias, Aleš Němčanovský, Josef Šeliga, Jakub Navrátil, Milan Fic, Jiří Pavlíček, Jiří Klíma, Martin Pilný, Libor Mikulica, Martin Černoch, Tomáš Silák, Pavel Nemecz, Martin Reichman, Tomáš Kupský, Petr Vlček, Dušan Kokta, Zbyněk Vančura, Libor Kučera, Alena Neumanová.

That eventually led apple to file for a mistrial in february

Přílohy