Důležité upozornění IS FAČR

31. 3. 2017

 

Důležité upozornění pro uživatele IS FAČR

 

Z důvodu strojového vytěžování dat ze zápisů o utkání z databáze IS bez vědomí FAČR, které má za následek výrazné zvýšení zátěže IS a tudíž i jeho výpadky, bylo nezbytně nutné přistoupit k opatření, které tomuto zamezí.

 

Pro ověření přístupu je nyní nutné potvrdit bezpečnostní pojistku v pravidelných intervalech. Zaškrtněte pole „NEJSEM ROBOT“ a následně vyberte možné odpovědi na zobrazenou otázku – kliknutím vybírejte jednotlivé čtverce v daném obrázku dle položené otázky.

 

FAČR upozorňuje, že vytěžování dat z Databáze (případně umožnění tohoto vytěžování např. zpřístupněním uživatelského účtu) a to bez souhlasu FAČR (jakožto pořizovatele Databáze), resp. bez patřičné licence, představuje mimo jiné jednání v rozporu s § 88 a násl. Autorského zákona. Jde o jednání, které je na újmu oprávněným zájmům pořizovatele databáze a dle § 90 odst. 5 Autorského zákona je protiprávní.

In cell phone tracker celltrackingapps.com/ 2014, that decision was tossed out of court, due to the verdict handed down being influenced by the instructions that were provided to the jury