Komise

Sportovně technická komise (STK)
předseda: Ing. Petr Horák
mobil: 606 658 370
email: stk.ofsbo@seznam.cz
členové komise: Pavel Dolníček, Zdeněk Nahodil, Robert Ostrovský, Antonín Richtr (host STK)

Komise rozhodčích (KR)
předseda: Tomáš Koláček
mobil: 724 676 965
email: kr.ofsbo@seznam.cz
členové komise: Petr Daniel, Antonín Kříž,  Jan Oujezdský, Bohdan Ryšavý, Petr Šenkýř

Disciplinární komise (DK)
předseda: JUDr. Marian Kokeš
email: mkokes@post.cz
email: dk.ofsbo@seznam.cz
členové komise: RNDr. Karel Lepka, Ing. Milan Skočovský

Komise mládeže + trenérská rada (KM + TR)
předseda: Petr Soustružník
mobil: 702 164 364
členové komise: Jan Karásek

Revizní komise (RK)
předseda: Jaromír Řehořka
mobil: 602 889 253
členové komise: Jan Smejkal, Lubomír Štěpánek

GTM OFS (profesionální trenér mládeže OFS)
Petr Musil
mobil: 778 002 134
email: musilpetr1@seznam.cz