Aktualizovaná pravidla pro regionální fotbal k 7. 10. 2020

8. 10. 2020

v návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do…