Desatero pravidel proti šíření nemoci COVID-19

6. 8. 2020

Na základě nových pravidel schválených Výkonným výborem FAČR dne 5. 8. 2020 Sekretariát Asociace vydává pro zjednodušení následující „desatero pravidel“ proti šíření COVID-19:

1. Pravidla se týkají všech kromě diváků; jejich postavení upravují státní…