Můj první gól a Měsíc náborů

17. 8. 2018

Začíná opětovně akce  Fotbalové asociace České republiky „Můj první gól“ a  „Měsíc náborů“ .

Více informací u GTM a na webové stránce:

Stanislav Schwarz Grassroots trenér mládeže FAČR Jihomoravský KFS Vídeňská 9, 639 00 tel: 734447990

 http://www.mujprvnigol.cz/