Seminář rozhodčích – Ořechov 3.3.2018

12. 3. 2018

V sobotu 3. 3. 2018 se konal seminář rozhodčích OFS Brno-venkov, kterého se zúčastnilo 46 okresních rozhodčích, členové komise rozhodčích, zástupci STK a disciplinární komise, pozvaní hosté a lektoři.

po prezenci a úvodním slovu předsedy komise rozhodčích OFS Brno-venkov Ladislava Kundeliuse…