VH OFS Brno-venkov – 1.2.2024

14. 12. 2023

Ve čtvrtek 1.2.2024, proběhla v souladu s platnými články 14 bod 1 a 14 bod 4a+4b Stanov OFS Brno-venkov, VH OFS Brno-venkov.         

VH se zúčastnilo 41 zástupců členských klubů působících v rámci OFS Brno-venkov, dále předseda VV OFS Brno-venkov p. Jan Zycháček, členové VV OFS a předsedové odborných komisí, působících v rámci OFS.         

Hostem VH byl za  Jihomoravský krajský fotbalový svaz,  sekretář JmKFS p. Bc. Josef Dvořáček, MěFS Brno, zastupoval na VH, člen VV MěFS p. Lubomír Němec.                 

VH přijala usnesení, které je níže přiloženo.

Usnesení VH zde:

Usnesení z VH OFS