VH OFS Brno-venkov

15. 12. 2021

V souladu s platnými články 14 bod 1 a 14 bod 4a+4b Stanov OFS Brno-venkov, svolává VV OFS Brno-venkov na termín 27.1.2022 Valnou hromadu OFS Brno-venkov.

Dokumenty VH zde:

Svolání VH OFS Brno-venkov

Delegační list 2022

Program VH 2022

JEDNACÍ ŘÁD VH OFS

INFORMACE GS_01.2022