VH OFS Brno-venkov

8. 2. 2023

V úterý 7.2.2023, proběhla v souladu s platnými články 14 bod 1 a 14 bod 4a+4b Stanov OFS Brno-venkov, VH OFS Brno-venkov.         

VH se zúčastnilo 50 zástupců členských klubů působících v rámci OFS Brno-venkov, dále předseda VV OFS Brno-venkov p. Jan Zycháček, místopředseda VV OFS p. JUDr. Marian Kokeš, členové VV OFS a předsedové odborných komisí, působících v rámci OFS.         

Hostem VH byl za  Jihomoravský krajský fotbalový svaz,  předseda VV JmKFS p. JUDr. Vladimír Kristýn, MěFS Brno, zastupoval na VH, předseda VV MěFS p. Mgr.  Jan Maroši, OFS Znojmo na VH zastupoval předseda VV p. Milan Večeřa.                 

VH přijala usnesení, které je níže přiloženo.

Usnesení VH zde:

Usnesení z VH OFS 7.2.2023