VH OFS Brno-venkov

3. 1. 2023

V souladu s platnými články 14 bod 1 a 14 bod 4a+4b Stanov OFS Brno-venkov, svolává VV OFS Brno-venkov na termín 7.2.2023 Valnou hromadu OFS Brno-venkov.

Dokumenty VH zde:

Svolání VH OFS Brno-venkov

Delegační…